ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΙ – ΥΓ ΙΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ – ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ

Θέλω το παιδί μου να με ακούει !

Πώς να μιλάω στο παιδί μου, για να με ακούει!

Θέλω να επικοινωνώ με το παιδί μου με σεβασμό!

Θέλω το παιδί μου να είναι πιο χαρούμενο!

Θέλω να είμαι πιο χαρούμενος γονιός!

Θέλω το παιδί μου να είναι πιο ανεξάρτητο και με μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση!

Γιατί η τιμωρία είναι επιζήμια!

Θα γνωρίσετε τρόπους “πειθαρχίας”, που σέβονται το παιδί!

Τις γνώσεις αυτές θα τις κάνετε κτήμα σας με βιωματικό τρόπο, μέσα από παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις.

Στόχος του σεμιναρίου είναι όλα τα μέλη της οικογένειας να είναι πιο χαρούμενα, το παιδί σας να έχει περισσότερη αυτοπειθαρχία και μεγαλύτερη ανεξαρτησία