ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΙ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλω να επικοινωνώ με το παιδί μου με σεβασμό!

Θέλω το παιδί μου να με ακούει!

Θέλω να ακούω το παιδί μου!

Θέλω το παιδί μου να με σέβεται!

Θέλω να σέβομαι το παιδί μου!

Θέλω το παιδί μου να είναι πιο χαρούμενο!

Θέλω να είμαι πιο χαρούμενος γονιός!

Θέλω το παιδί μου να είναι πιο ανεξάρτητο και με μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση!

Πώς να μιλάω στο παιδί μου για να είμαστε πιο χαρούμενοι!

Θα γνωρίσετε τα στάδια βιολογικής και ψυχικής ανάπτυξης του παιδιού!

Θα γνωρίσετε τρόπους ακρόασης του παιδιού σας!

Θα γνωρίσετε μεθόδους επίλυσης των συγκρούσεων με το παιδί σας!

Κλειδιά: Αποδοχή και Αγάπη!

Τις γνώσεις αυτές θα τις κάνετε κτήμα σας με βιωματικό τρόπο, μέσα από παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις.

Στόχος του σεμιναρίου είναι όλα τα μέλη της οικογένειας να είναι πιο χαρούμενα, καθώς θα κατανοούν περισσότερο τις ανάγκες του άλλου και θα επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά