ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΙ – ΑΔΕΛΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Θέλω τα παιδιά μου να ζουν πιο αρμονικά μεταξύ τους

Θέλω τα παιδιά μου να είναι πιο αγαπημένα

Θέλω τα παιδιά μου να είναι πιο χαρούμενα

Θέλω να είμαι πιο χαρούμενος γονιός

Θα μάθετε γιατί τα αδέρφια τσακώνονται

Θα μάθετε τεχνικές αποφυγής αδελφικών συγκρούσεων

Θα μάθετε τεχνικές επίλυσης αδελφικών συγκρούσεων

Τις γνώσεις αυτές θα τις κάνετε κτήμα σας με βιωματικό τρόπο, μέσα από παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις.

Στόχος του σεμιναρίου είναι όλα τα μέλη της οικογένειας να είναι πιο χαρούμενα και οι αδελφικές συγκρούσεις να μειωθούν, αλλά και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.