ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Βιωματικά Σεμινάρια για πιο Χαρούμενες Οικογένειες!
1. Ουσιαστική Επικοινωνία με το Παιδί
2. Υγιής Πειθαρχία & Παιδί
3. Αδελφικές Σχέσεις
4. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
Σχολή Γονέων – Ομαδικές Συνεδρίες
Ατομικές Συνεδρίες

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Για πιο χαρούμενα ζευγάρια!
Θα μάθετε πώς να ενδυναμώσετε τη συντροφική σας σχέση! Σύνδεση! Επκοινωνία! Ψυχοεκπαίδευση!
1. Βιωματικά Σεμινάρια
2. Συνεδρίες Ζεύγους
3. Ατομικές Συνεδρίες